serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
zawartosc-serwisu
"My zaś jesteśmy dziećmi kolejnego przeobrażenia, czyli trzeciej fali"
Alvin Toffler - amerykański futurolog

Społeczeństwo Informacyjne, społeczeństwo wiedzy, cyber społeczeństwo lub też społeczeństwo trzeciej fali to określenia opisujące rewolucyjne zjawiska związane z przeobrażaniem się gospodarek światowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Fundamentem Społeczeństwa Informacyjnego jest łatwy i niczym nieskrępowany dostęp do informacji. Niezwykle ważną rolę pełni w tym procesie prawodawca - parlament. Administracja publiczna i samorządowa musi podlegać w dobie Społeczeństwa Informacyjnego aktywnemu procesowi informatyzacji. Zmienić musi się również podejście administracji do jej otoczenia (klienta zewnętrznego - kiedyś określanego petentem, a dziś Klientem oraz klienta wewnętrznego - działów i wydziałów aparatu Państwa). Zmiany, które zachodzą w dobie Społeczeństwa Informacyjnego w strukturach administracji państwowej nazywane są e-Government (od electronic Government - elektroniczny rząd, w znaczeniu jego dostępności poprzez kanały inne niż osobiste w tym przede wszystkim Internet).

Polska jako członek Unii Europejskiej - kraj inspirujący do grona ważnych unijnych graczy, winien starać się w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w e-Government. Wielu światowych specjalistów zwraca uwagę, iż niepowodzenie lub opóźnianie wdrażania Społeczeństwa Informacyjnego w tym e-Government, spowoduje marginalizację kraju w XXI wieku.

Pierwsze, fundamentalne i najbardziej znane opracowanie Europejskie z czerwca 1994 roku, jakim jest 'Europa a globalne Społeczeństwo Informacyjne', potocznie zwane raportem Bangemanna mówi wprost, iż kraje, które pierwsze wprowadzą model Społeczeństwa Informacyjnego zbiorą największe żniwo. Jako liderzy będą dyktować standardy innym.

Wszystkie kraje członkowskie UE obrały jeden kurs kształtujący w nich Społeczeństwo Informacyjne. Jednoznacznie zostało to określone w Strategii Lizbońskiej przyjętej w 2000 roku. Jej kolejne odsłony precyzują i intensyfikują działania w tym kierunku.  Główny cel Strategii Lizbońskiej, by Unia Europejska stała się najbardziej konkurencyjną gospodarką świata w roku 2010 dał impuls do budowania Społeczeństwa Informacyjnego w Europie, a propagowanie cyfrowych wartości wyznaczyło plan prac na najbliższe lata.

Serwis e-Government portalu spoleczenstwoinformacyjne.pl ma za zadanie przybliżyć Czytelnikom historię, zasady wdrażania oraz przyszły plany rozwoju e-Government.

Zapraszamy
Zespół Redakcyjny spoleczenstwoinformacyjne.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS